Сьогодні 17 Січня 2018 р.
 

для деканатів

Концепція розвитку дистанційного навчання у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
Зразок заяви виготовлення дублікату документів про вищу освіту
Зразок заяви власника документа
Зразок службового клопотання
Зразок заяви власника залікової
Пояснювальна записка до складання програми навчальної дисципліни
Вимоги до оформлення електронної версії бази тестових завдань
Додаток до звіту голови ДЕК
Заява на вивчення дисциплін вільного вибору (блоку дисциплін вільного вибору) для студентів ОС «бакалавр», «магістр»
Зразок договору на проведення практики з оплатою базі практики

 
Вгору