Сьогодні 20 Вересня 2017 р.
 

для деканатів

Книга реєстрації залікових та екзаменаційних відомостей
Зразок заповнення екзаменаційної відомості (денна форма навчання)
Зразок заповнення екзаменаційної відомості (заочна форма навчання)
Зразок заповнення залікової відомості (денна форма навчання)
Зразок заповнення залікової відомості (заочна форма навчання)
Індивідуальна відомість обліку поточної і підсумкової успішності (денна форма навчання)
Індивідуальна відомість обліку поточної і підсумкової успішності (заочна форма навчання)
Довідка-підтвердження для студентів заочної форми навчання
Журнал реєстрації довідок-викликів
Журнал реєстрації довідок-підтверджень

 
Вгору