Сьогодні 21 Вересня 2017 р.
 

для кафедр

Договір на прведення практики студентів
Додаток до звіту голови Державної екзаменаційної комісії
Наказ на проходження практики
Зразок оформлення екзаменаційного білета
Списки членів Державних екзаменаційних комісій
Форма протоколу засідання Державної екзаменаційної комісії щодо приймання державного екзамена
Форма протоколу засідання Державної екзаменаційної комісії щодо захисту випускної кваліфікаційної роботи
Заява власника документа про видачу дубліката диплома та додатка до диплома
Заява про повторний допуск до державної атестації
Звіт про підсумки практики студентів

 
Вгору