Сьогодні 27 Квітня 2018 р.
 

нормативні документи СНУ імені Лесі Українки

Порядок затвердження навчальних видань внутрішнього використання
Порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту, академічних довідок та дублікатів студентських квитків, залікових книжок (індивідуальних навчальних планів) у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
Положення про організацію навчального процесу у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
Положення про факультет Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Положення про рейтингове оцінювання викладача, кафедри, факультету у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
Пояснювальна записка до складання програми навчальної дисципліни
Положення про порядок рекомендації навчальної, навчально-методичної літератури, засобів навчання і навчального обладнання до використання в навчальному процесі
Положення про академічну мобільність студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Пам’ятка про порядок заповнення і зберігання залікових та екзаменаційних відомостей

 
Вгору