Сьогодні 21 Листопада 2017 р.
 

нормативні документи СНУ імені Лесі Українки

Порядок затвердження навчальних видань внутрішнього використання
Наказ про організацію навчального процесу у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки у 2017/2018 н.р.
Наказ № 225-з від 30.08.17 р. Про затвердження норм часу для планування та обліку навчальної роботи та перелік основних видів методичної, наукової й організаційної роботи науково-педагогічних працівників на 2017/2018 н.р.
Положення про рейтингове оцінювання викладача, кафедри, факультету у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
Пояснювальна записка до складання програми навчальної дисципліни
Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Положення про порядок рекомендації навчальної, навчально-методичної літератури, засобів навчання і навчального обладнання до використання в навчальному процесі
Положення про академічну мобільність студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Пам’ятка про порядок заповнення і зберігання залікових та екзаменаційних відомостей
Положення про навчання у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

 
Вгору