Сьогодні 17 Січня 2018 р.
 

нормативні документи СНУ імені Лесі Українки

Порядок затвердження навчальних видань внутрішнього використання
Порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту, академічних довідок та дублікатів студентських квитків, залікових книжок (індивідуальних навчальних планів) у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
Положення про рейтингове оцінювання викладача, кафедри, факультету у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
Пояснювальна записка до складання програми навчальної дисципліни
Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Положення про порядок рекомендації навчальної, навчально-методичної літератури, засобів навчання і навчального обладнання до використання в навчальному процесі
Положення про академічну мобільність студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Пам’ятка про порядок заповнення і зберігання залікових та екзаменаційних відомостей
Положення про навчання у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Пам’ятка про планування навчального навантаження науково-педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом та/або на умовах погодинної оплати

 
Вгору