Сьогодні 20 Вересня 2017 р.
 

нормативні документи СНУ імені Лесі Українки

Порядок затвердження навчальних видань внутрішнього використання
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою підготовки фахівців у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки в умовах кредично-модульної системи організації навчального процесу
Положення про організацію і проведення підсумкового контролю у формі комп'ютерного тестування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
Положення про факультет (інститут) Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Положення про кафедру Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Положення про науково-методичну раду Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Положення про ректорат Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Положення про Центр інноваційних технологій та комп'ютерного тестування Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

 
Вгору