Сьогодні 20 Вересня 2017 р.
 

нормативні документи СНУ імені Лесі Українки

Положення про рейтингове оцінювання викладача, кафедри, факультету (інституту) у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
Положення про електронні освітні ресурси Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Положення про академічну мобільність студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Положення про проведення практики студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Положення про навчання у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"
Положення про організацію навчального процесу на заочній формі навчання у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
Положення про екстернат Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Положення про дистанційне навчання у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
Положення про індивідуальний навчальний план студента
Вимоги до написання і оформлення випускних кваліфікаційних робіт

 
Вгору