Сьогодні 21 Листопада 2017 р.
 

нормативні документи СНУ імені Лесі Українки

Пам’ятка про планування навчального навантаження науково-педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом та/або на умовах погодинної оплати
Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб, на навчання за кошти Державного бюджету у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
Положення про дистанційне навчання у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
Положення Про організацію і проведення підсумкового контролю у формі комп’ютерного тестування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
Положення про електронні освітні ресурси Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Положення про випускні кваліфікаційні роботи
Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору (блоку дисциплін вільного вибору) у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
Положення про державну екзаменаційну комісію щодо атестації осіб, які здобувають освітні ступені бакалавра, магістра
Положення про проведення практики студентів Cхідноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Положення про ректорат Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

 
Вгору