Сьогодні 20 Червня 2018 р.
 

нормативні документи СНУ імені Лесі Українки

Положення про кафедру Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Положення про науково-методичну раду Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Порядок атестації осіб, які претендують на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою
Порядок формування рейтингу успішності студентів для призначення академічних стипендій у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
Правила призначення стипендій студентам, аспірантам, докторантам Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Пояснювальна записка до складання програми практики
Порядок формування навчальних планів підготовки фахівців за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр» денної та заочної форм навчання у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
Положення про державну екзаменаційну комісію щодо атестації осіб, які здобувають освітні ступені бакалавра, магістра
Положення про випускні кваліфікаційні роботи

 
Вгору