Сьогодні 21 Вересня 2017 р.
 

нормативні документи СНУ імені Лесі Українки

Інформаційний лист. Заходи щодо організації і проведення практики студентів
Пам'ятка про планування навчального навантаження науково-педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом та на умовах погодинної оплати
Пам'ятка про заповнення та зберігання заліково-екзаменаційних відомостей
Порядок замовлення та видачі дублікатів документів про освіту
Положення про організацію та проведення сертифікатних курсів у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
Порядок атестації осіб, які претендують на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою
Положення про організацію навчального процесу у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки у 2017/2018 н.р.
Наказ № 225-з від 30.08.17 р. Про затвердження норм часу для планування та обліку навчальної роботи та перелік основних видів методичної, наукової й організаційної роботи науково-педагогічних працівників на 2017/2018 н.р.
Пояснювальна записка до складання програми навчальної дисципліни
Положення про державну екзаменаційну комісію щодо атестації осіб, які здобувають освітні ступені бакалавра, спеціаліста, магістра

 
Вгору