Сьогодні 06 Квітня 2020 р.
 

Навчальний відділ Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Навчальний відділ – структурний підрозділ університету, що забезпечує вдосконалення навчального процесу, сприяння професійній, методичній підготовці професорсько-викладацького складу, координацію діяльності підрозділів університету з питань організації навчального процесу.

Навчальний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", законодавчими й іншими нормативно-правовими актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, наказами та розпорядженнями адміністрації Університету, Положенням про навчальний відділ.

Робота навчального відділу проводиться відповідно до завдань і плану, що розробляються на навчальний рік.

Останні новини

Порядок формування навчальних планів для д.ф.н. та з.ф.н. СНУ імені Лесі Українки

Затверджено порядок формування навчальних планів підготовки фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями денної та заочної форм навчання в СНУ імені Лесі Українки

Перелік баз практики, з якими СНУ ім.Лесі Українки уклав договори

Перелік баз практики, із якими Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки уклав договори на проведення практики студентів у 2019/2020 н. р.

Затверджено розклад заліків для студентів ОР "Магістр" д.ф.н. на І семестр 2019/2020 н. р.

Розклад заліків для студентів другого (магістерського) рівня денної форми навчання на зимову заліково-екзаменаційну сесію 2019/2020 н. р.
 
Вгору