Сьогодні 24 Листопада 2020 р.
 

Навчальний відділ Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Навчальний відділ – структурний підрозділ університету, що забезпечує вдосконалення навчального процесу, сприяння професійній, методичній підготовці професорсько-викладацького складу, координацію діяльності підрозділів університету з питань організації навчального процесу.

Навчальний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", законодавчими й іншими нормативно-правовими актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, наказами та розпорядженнями адміністрації Університету, Положенням про навчальний відділ.

Робота навчального відділу проводиться відповідно до завдань і плану, що розробляються на навчальний рік.

Останні новини

Проєкти положень

Проєкт положення про порядок формування індивідуальної траєкторії навчання студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки та проєкт положення про індивідуальний навчальний план студента

ПАМ’ЯТКА про планування навчального навантаження науково-педагогічних працівників

Затверджено пам'ятку про планування навчального навантаження штатних науково-педагогічних працівників і працівників, які працюють на умовах сумісництва та/або погодинної оплати

Зразок освітньої програми, яка формуватиметься у 2020 р.

Подаємо зразок освітньої програми, яка формуватиметься у 2020 р.
 
Вгору