Сьогодні 04 Серпня 2020 р.
 

Навчальний відділ Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Навчальний відділ – структурний підрозділ університету, що забезпечує вдосконалення навчального процесу, сприяння професійній, методичній підготовці професорсько-викладацького складу, координацію діяльності підрозділів університету з питань організації навчального процесу.

Навчальний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", законодавчими й іншими нормативно-правовими актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, наказами та розпорядженнями адміністрації Університету, Положенням про навчальний відділ.

Робота навчального відділу проводиться відповідно до завдань і плану, що розробляються на навчальний рік.

Останні новини

Зразок освітньої програми, яка формуватиметься у 2020 р.

Подаємо зразок освітньої програми, яка формуватиметься у 2020 р.

Затверджено розклад екзаменів (заліків), які проводяться у формі комп'ютерного тестування

Затверджено розклад екзаменів (заліків) на 2019/2020 н.р., які проводяться у формі комп'ютерного тестування

Тимчасовий порядок організації сесії та державної атестації в дистанційному режимі

Затверджено тимчасовий порядок проведення в дистанційному режимі заліково-екзаменаційної сесії та державної атестації в СНУ імені Лесі Українки
 
Вгору