Сьогодні 30 Жовтня 2020 р.
 

Про нас

Навчальний відділ – структурний підрозділ університету, що забезпечує вдосконалення навчального процесу, сприяння професійній, методичній підготовці професорсько-викладацького складу, координацію діяльності підрозділів університету з питань організації навчального процесу.

Навчальний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", законодавчими й іншими нормативно-правовими актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, наказами та розпорядженнями адміністрації Університету, Положенням про навчальний відділ.

Робота навчального відділу проводиться відповідно до завдань і плану, що розробляється на навчальний рік.

Напрями роботи навчального відділу:

- Реалізація концепції освітньої діяльності університету, контроль за виконанням законодавчих актів та нормативно-правових документів про вищу освіту, рішень вченої ради і ректорату, наказів ректора, розпоряджень проректора з навчальної роботи з питань організації навчального процесу.

- Вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду в організацію навчальної роботи факультетів, інститутів і кафедр університету.

- Інформування студентів та викладачів про зміни в організації навчального процесу.

- Здійснення планування та контролю навчального процесу в розрізі навчального року.

- Підготовка статистичних звітів.

- Підготовка проектів наказів розпоряджень та положень з питань організації навчального процесу, підготовка необхідних матеріалів для розгляду на вченій раді університету і ректораті.

- Організація оформлення і видачі студентських квитків, дипломів та додатків до дипломів європейського зразка (Diploma Supplement), їх дублікатів.

- Впровадження автоматизованої системи підготовки та ведення документації навчального процесу.


Громик Юрій Васильович – проректор з навчальної роботи та рекрутації, кандидат філологічних наук, доцент.

Заєць Любов Олексіївна – начальник навчального відділу, кандидат історичних наук, доцент.

Пашкіна Алла Миколаївна – заступник начальника навчального відділу, кандидат психологічних наук.

Марценюк Ірина Петрівна – заступник начальника навчального відділу, кандидат педагогічних наук.

Панкевич Віталій Святославович – методист навчального відділу.

Антонова Олена Михайлівна – методист навчального відділу.

Місюк Тетяна Петрівна – методист навчального відділу.

Мельничук Христина Олегівна – методист навчального відділу.

Аулова Дар'я Олександрівна – методист навчального відділу.

Малаховська Ольга Сергіївна – завідувач виробничої (навчальної) практики.

Манзак Ірина Степанівна – інженер навчального відділу.

Мельничук Марія Анатоліївна – інженер навчального відділу.

 
Вгору