Сьогодні 24 Листопада 2020 р.
 

для деканатів

Визнання результатів підсумкового контролю
Журнал реєстрації довідок-викликів
Журнал реєстрації довідок-підтверджень
Зразок академічної довідки
Зразок довідки-виклику
Зразок довідки-підтвердження
Зразок договору про здобуття вищої освіти з використанням елементів дуальної форми навчання
Зразок заповнення екзаменаційної відомості
Зразок заповнення залікової відомості
Зразок індивідуальної заліково-екзаменаційної відомості (денна та заочна форми навчання)

 
Вгору