Сьогодні 04 Серпня 2020 р.
 

нормативні документи Міністерства освіти і науки України

Лист МОН "Щодо документів студентів,переведених з вищих навчальних закладів Луганської та Донецької областей" від 16.04.15 р.
Методичні рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах
Довідник користувача Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС)
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів (затверджено рішенням вченої ради НМЦ вищої освіти МОН України, протокол № 7 від 29.07.05 р.)
Наказ про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах
Наказ про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти
Наказ про затвердження Положення про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України
Наказ про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих навчальних закладах
Наказ щодо затвердження Примірного положення про академічну мобільність студентів вищих навчальних закладів України
Наказ про затвердження Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України

 
Вгору