Сьогодні 28 Лютого 2020 р.
 

нормативні документи СНУ імені Лесі Українки

Положення про навчання у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Пам’ятка про планування навчального навантаження науково-педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом та/або на умовах погодинної оплати
Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб, на навчання за кошти Державного бюджету у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
Положення про дистанційне навчання у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
Положення Про організацію і проведення підсумкового контролю у формі комп’ютерного тестування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
Положення про електронні освітні ресурси Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору (блоку дисциплін вільного вибору) у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
Порядок формування навчальних планів підготовки фахівців за освітніми рівнями «Бакалавр», «Магістр» денної та заочної форм навчання у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
Положення про ректорат Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Положення про організацію та проведення сертифікатних курсів у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки

 
Вгору