Сьогодні 28 Лютого 2020 р.
 

нормативні документи СНУ імені Лесі Українки

Положення про кафедру Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Положення про науково-методичну раду Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Порядок атестації осіб, які претендують на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою
Порядок формування рейтингу успішності студентів для призначення академічних стипендій у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
Правила призначення стипендій студентам, аспірантам, докторантам Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Пояснювальна записка до складання програми практики
Вимоги до оформлення навчальних видань внутрішнього використання у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
Пояснювальна записка до складання програми навчальної дисципліни
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Положення про організацію навчального процесу на заочній формі навчання у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки

 
Вгору