Сьогодні 23 Жовтня 2019 р.
 

Щодо переведення студентів з ВНЗ АР Крим

     Беручи до уваги ситуацію, що склалася, Міністерство освіти і науки України спростило процедуру переведення студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах, розташованих на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.

     Студент, який бажає перевестися до вищого навчального закладу, що знаходиться на території іншого регіону України, має звернутися з письмовою заявою до керівника вищого навчального закладу, до якого він бажає перевестися та представити свою залікову книжку. За виняткових обставин, що можуть виникати під час переведення, згода керівника вищого навчального закладу, у якому навчається студент, не є обов’язковою. Після ліквідації студентом академічної різниці, керівник вищого навчального закладу, до якого здійснюється переведення, видає наказ, згідно з яким студент допускається до відвідування занять, а до вищого навчального закладу, у якому студент навчався раніше, направляється запит щодо одержання поштою його особової справи.

     Студенти вищих навчальних закладів Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, які навчалися за рахунок коштів державного бюджету після переведення до вищих навчальних закладів, що знаходяться на території інших регіонів України, продовжують навчатися за рахунок коштів державного бюджету.

     У разі відсутності вільних місць, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, на напрямах (спеціальностях), на які здійснюється переведення студентів, Міністерство рекомендує використовувати вакантні місця, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, з інших напрямів (спеціальностей) відповідних курсів навчання. За відсутності таких місць, з метою вирішення питання фінансування додаткового обсягу державного замовлення, рекомендуємо керівникам відповідних вищих навчальних закладів невідкладно звернутися до Міністерства з відповідним запитом. 

Наказ МОН України № 1/9-161 від 20.03.2014 https://docs.google.com/viewer?url=http://mon.gov.ua/files/normative/2014-03-20/1921/ker_vnikam%20vnz%20161.doc&embedded=false

Наказ МОН України №  1/9-174 від 24.03.2014 https://docs.google.com/viewer?url=http://mon.gov.ua/files/normative/2014-03-25/1984/1_9-174.doc&embedded=false

 

За матеріалами МОН України

http://www.mon.gov.ua/

Дата публікації: 25.03.2014| Переглядів: 444

Теги: Навчання, Освіта України, Університет

 
Вгору