Сьогодні 07 Серпня 2020 р.
 

Щодо скасування обов'язковості кредитно-модульної системи

Протягом останніх років у нормативно-правовому забезпеченні організації навчального процесу склалася ситуація, коли одночасно діяли три нормативні документи, які безпосередньо стосувалися питань, пов’язаних із організацією навчального процесу у вищих навчальних закладах, а саме: Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, впроваджене в дію наказом МОН № 161 від 02.06.1993 р.; Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців, уведене в дію наказом МОН № 48 від 23.01.2004 р.; Методичні рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових елементів, розроблені на виконання наказу МОН № 943 від 16.10.2009 р. «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи». 

При цьому ціла низка ключових елементів двох останніх, обов’язкових для виконання, документів не повністю узгоджувалися між собою та викликали колізії при їх практичному запровадженні.

Необґрунтовано завищені вимоги щодо документального оформлення супроводу навчального процесу, наприклад, щодо структури та ведення індивідуального навчального плану студента, необхідності оформлення результатів атестації одночасно за трьома шкалами тощо викликали незадоволення науково-педагогічних працівників.

Необґрунтованою також є практика виставляння підсумкових оцінок, особливо з дисциплін, що завершуються екзаменом, лише на основі арифметичної суми результатів поточного контролю без проведення екзаменаційного контролю під час запланованої сесії. Це не лише приводить до зниження якості підготовки фахівців, але й прямо суперечить рекомендаціям основних документів Європейського простору вищої освіти («Стандарти та рекомендації для забезпечення якості у вищій освіті», «Довідник користувача ЄКТС», матеріали проекту «Тюнінг»).

МОН натомість рекомендує розподіляти певну кількість балів, з яких формуватиметься підсумкова оцінка, між поточним контролем та екзаменом. Це співвідношення може формуватися на розсуд викладача. Наприклад, контрольні роботи (семінари) поточного контролю можуть вплинути на 60% підсумкової оцінки, а екзамен – на 40%.

Враховуючи вищезазначене, Міністерством освіти і науки України скасовано наказ МОН № 774 від 30.12.2005 р., який зобов’язував усі університети впровадити кредитно-модульну систему організації навчального процесу з окремих напрямів (спеціальностей) та інші документи, які ним визначені.

Водночас МОН звертає увагу на необхідність використання у повному обсязі Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та її ключових документів (Інформаційний пакет/каталог курсів, Аплікаційна форма студента, Угода про навчання, Угода про практичну підготовку та зобов’язання про якість, Академічна довідка, Додаток до диплома) та інструментів відповідно до вимог Довідника користувача ЄКТС 2009 року, як це передбачено наказом МОН № 943 від 16.10.2009 р.

Згідно із положеннями нового Закону України «Про вищу освіту» питання організації навчального процесу відносяться до компетенції університетів, є складовою їх академічної автономії.

Дата публікації: 24.09.2014| Переглядів: 453

Теги: Навчання, Освіта України, Університет

 
Вгору