Сьогодні 07 Серпня 2020 р.
 

Затверджено Вимоги до створення та розміщення дистанційних курсів

30 жовтня на засіданні вченої ради університету було розглянуто і затверджено Вимоги до створення та розміщення дистанційних курсів навчальних дисциплін на сервері дистанційного навчання Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, яке було розроблене Центром інноваційних технологій та комп'ютерного тестування.

У Вимогах визначено: етапи визнання ДК навчально-методичною працею, загальні вимоги до дистанційного курсу, вимоги до навчальних текстів дистанційного курсу, техніко-ергономічні вимоги до дистанційного курсу, порядок розміщення дистанційного курсу у системі управління навчанням Moodle, порядок проведення комплексної експертизи та апробації дистанційного курсу.

Дистанційний курс – інформаційна система, яка є достатньою для навчання окремим навчальним дисциплінам за допомогою опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій; 

Технології дистанційного навчання складаються з інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання.

MOODLE (Modular Object Oriented Distance Learning Environment)– web-орієнтована система, яка функціонує в мережі Internet у вигляді web-сайту в межах освітнього порталу університету.

Функціональні можливості системи дистанційного навчання Moodle дозволяють: 

 • студенту: отримувати персоніфікований доступ до ДК через Інтернет, відкривати та завантажувати на власний комп’ютер навчально-методичні матеріали курсу, в тому числі і мультимедійні, відправляти виконані завдання для перевірки, проходити електронне тестування; спілкуватися із іншими слухачами курсу індивідуально чи в малих групах, ставити викладачеві запитання, переглядати електронний журнал обліку оцінок тощо; 
 • викладачу: самостійно створювати та редагувати ресурси ДК, надсилати повідомлення студентам, розподіляти, збирати та перевіряти завдання, вести електронні журнали обліку оцінок та відвідування, налаштовувати різноманітні ресурси курсу, організовувати електронне обговорення актуальних проблем між студентами в групі або малих групах в on-line та off-line режимах тощо.

Типова структура дистанційного курсу:

1. Резюме курсу. Цей блок повинен містити загальну інформацію про курс – ОКР та напрям (спеціальність) підготовки студентів для яких призначений ДК, семестр, у якому буде здійснюватись навчання (відповідно до навчального плану), форма контрою; кількість годин згідно з навчальним планом; кількість кредитів ECTS; мову, якою подані матеріали ДК.

2. Візитка курсу повинна включати:

 • опис дисципліни (призначення, мета, завдання);
 • знання та вміння, які будуть отримані в результаті вивчення проходження курсу;
 • вимоги до початкового рівня знань (рівня підготовки);
 • структура курсу (перелік тем курсу та їх короткий опис);
 • інформацію про авторів, тьюторів (ПІБ, посади, адреси для спілкування, бажано фото та досвід роботи;
 • аудіо- чи відеоролік (за бажанням автора).

3. Алгоритм навчання повинен містити:

 • інструкцію “Як працювати з курсом”;
 • порядок та графік консультацій;
 • критерії оцінювання;
 • ключові слова курсу (поняття, що будуть уведені в курсі). 

4. Блок спілкування повинен містити ресурси системи Moodle, які забезпечують комунікацію між слухачами курсу та тьютором (чат, форум, відео-зв’язок тощо).

5. Навчальні модулі курсу містять:

 • тексти лекцій;
 • завдання практичних (лабораторних) занять;
 • теми семінарських занять;
 • тематику індивідуальних навчально-дослідних робіт (рефератів, курсових робіт);
 • матеріали та завдання для самостійного опрацювання.

6. Засоби контролю знань: завдання (тести) для поточного, підсумкового контролю та самоконтролю.

7. Джерела для опрацювання можуть містити:

 • список рекомендованої основної та додаткової літератури;
 • адреси Web-сайтів у мережі Інтернет з інформацією, необхідною для навчання (з анотацією кожного ресурсу);
 • електронні книги за тематикою курсу (з анотацією);
 • посилання на сайти електронних бібліотек (з анотацією).

Детальніше - у прикріпленому файлі та на сайті Центру інноваційних технологій та комп'ютерного тестування.

 • Вимоги до створення та розміщення дистанційних курсів навчальних дисциплін на сервері дистанційного навчання Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Завантажити)

Дата публікації: 13.11.2014| Переглядів: 772

Теги: Навчання, Освіта України, Університет

 
Вгору