Сьогодні 23 Вересня 2020 р.
 

CEDOS представив рейтинг прозорості університетів

Рейтинг прозорості університетів є одним із багатьох механізмів забезпечення якості вищої освіти. Показано, наскільки університети готові бути відкритими та інформувати власних студентів і викладачів, а також широку громадськість про власну політику. Укладено його з метою віднайти найкращі практики серед українських університетів, аби решта ВНЗ могли їх перейняти. Відкритість інформації не є запорукою високої якості освіти, проте вона є необхідною умовою для усвідомленого вибору абітурієнтів, студентів та викладачів.

Результати можна переглянути за посиланням - http://www.cedos.org.ua/rating/index?locale=uk

 

Рейтинг формувався за чотирма напрямами:

Адміністративна прозорість (наявність Статуту, наявність Положення про вчену раду, інформація про ректорат, інформація про склад вченої ради, інформація про склад останніх зборів трудового колективу, публікація оголошень про вакантні науково-педагогічні посади, відповідь на запит про вакансії, публікація річного звіту ректора)

Фінансова прозорість (кошторис, звіт про кошти, штатний розпис, інформація про державні закупівлі, інформація про плату за навчання англійською, інформація про плату за навчання українською, інформація про плату за додаткові послуги, відповідь на запит про кошторис, відповідь на запит про штатний розпис, відповідь на запит про кількість бюджетників та контрактників, відповідь на запит про кількість штатних працівників та сумісників)

Інформування про зміст навчання на сайті ВНЗ (повнота опису навчальних програм, наявність інформації про можливості проходження практики, наявність інформаційного пакету ЄКТС, наявність англомовного інформаційного пакету ЄКТС)

Наявність на сайті ВНЗ стратегічного плану розвитку (охоплення найважливіших сфер діяльності у стратегічному плані розвитку, наявність у стратегічному плані розвитку цілей, заходів, індикаторів)

 

Нижче зібрано відповіді на основні запитання, які допоможуть зрозуміти, чим є та чим не є Рейтинг прозорості національних ВНЗ

 

Чому у рейтингу представлені лише національні ВНЗ?

Національні ВНЗ обрані для дослідження як збірна категорія найбільших ВНЗ країни (разом навчається понад 800 тис. студентів), та таких, які за своїм статусом покликані показувати вищу якість освіти. Проте в майбутньому ми плануємо охопити усі виші.

 

Чи означає висока позиція університету у рейтингу, що якість освіти в ньому вища, ніж в тих університетах, які знаходяться нижче?

Ні, такої безпосередньої залежності рейтинг не показує. Висока позиція в рейтингу, зокрема, по індикатору Зміст навчання, означає, що університет намагається розповісти громадськості, абітурієнтам та студентам про свої навчальні програми, очікувані результати вивчення дисциплін, викладачів та можливі бази практики. Доступ до цієї інформації не гарантує високої якості студій, однак він є необхідною передумовою для появи ефективних механізмів її забезпечення.

 

Чи означає високе місце ВНЗ у рейтингу, що в університеті немає корупції чи хабарництва?

Ні, такої безпосередньої залежності рейтинг не показує. Місце в рейтингу, зокрема, по індикатору Фінансова прозорість, демонструє, наскільки виш регулярно та в якому обсязі публікує на власному сайті або ж надає у відповідь на запит інформацію про заплановані витрати, здійснені витрати, розподіл заробітної плати, включно з усіма можливими надбавками та доплатами, вартість своїх освітніх та інших послуг тощо. Наявність цієї інформації у відкритому доступі не гарантує відсутність корупції, однак робить можливим контроль за фінансовою політикою університету та суттєво знижує шанси приховати прояви корупції.

 

Чи означає високе місце університета у рейтингу, що його керівництво проводять прозору адміністративну політику?

Ні, такої прямої залежності рейтинг не показує, адже ми не досліджували власне процеси прийняття рішення. Натомість висока позиція говорить про можливість безперешкодно знайти основні положення, які регламентують права та обов’язки адміністрації, викладачів та студентів, інформацію про склад керівних органів, контакти їхніх членів, звітність керівництва та оголошення про відкриті вакансії в університеті. Доступність цієї інформації є необхідною умовою відстеження правомірності тих чи інших рішень керівництва університетів.

 

Хто фінансує проект?

Дослідження здійснювалось за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

 

Матеріал взято із сайту Аналітичний центр CEDOS

Дата публікації: 20.05.2015| Переглядів: 564

Теги: Навчання, Освіта України

 
Вгору